Tầm nhìn & sứ mệnh


Tầm nhìn

 • Xây dựng thế giới mới
 • Đào tạo những thế hệ công dân toàn cầu
 • Xóa bỏ những bất công trong xã hội
 • Phần lớn giới trẻ sẽ có các cơ hội học tập và phát triển bản thân như nhau

Sứ mệnh

 • Giải quyết các vấn đề xã hội, luôn đi tiên phong trong công tác thay đổi nhận thức của xã hội hiện đại
 • Truyền cảm hứng cho các bạn thanh thiếu niên nỗ lực phấn đấu trở thành những nhà lãnh đạo trong tương lai và tạo ra sức ảnh hưởng tới cộng đồng thông qua các hoạt động: hội thảo chuyên đề, các sự kiện gây quỹ hay chia sẻ những góc nhìn mới lạ và độc đáo

Giá trị cốt lõi

Đổi mới

Sáng tạo

Nhân ái

Chính trực


Nguyên tắc hoạt động

 • Ưu tiên những người có hoàn cảnh khó khăn
 • Nói đi đôi với làm
 • Hợp tác
 • Trách nhiệm và minh bạch
 • Đa dạng hoạt động

Chiến lược triển khai

 • Hỗ trợ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn như: trẻ mồ côi, trẻ em khuyết tật, các bạn gia đình có hoàn cảnh khó khăn… có cơ hôi:
  • Tiếp cận các chương trình đào tạo kỹ năng mềm
  • Tham gia các lớp học tiếng Anh
  • Nhận trang thiết bị hỗ trợ việc học
  • Nhận các thiết bị hỗ trợ giúp các bạn xóa bỏ mặc cảm
 • Truyền cảm hứng đến những bạn trẻ có điều kiện phát triển bản thân tốt hơn hỗ trợ những bạn nhỏ có hoàn cảnh thiệt thòi trong cộng đồng
 • Khám phá những giá trị cần thiết để trở thành công dân toàn cầu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: