Cuộc thi NGƯỜI KIẾN TẠO

Dịch COVID-19 đã có tác động không nhỏ đến nền kinh tế toàn cầu, đã làm biết bao nhiều gia đình đau đầu về tiền bạc, đã làm bao doanh nghiệp ngừng hoạt động. VẬY ai là người có thể sống sót qua khỏi đại dịch này, người có tiền hay người có tư tưởng lạc quan?