2030 – Bức thư gửi tới anh hùng thời COVID-19

Vậy là đã 10 năm từ khi đại dịch Covid xảy ra. Đó là một năm kinh hoàng của thế giới, một năm với bao nhiêu sự biến đổi về mặt kinh tế, giáo dục, y tế,… Tuy nhiên, chúng ta có thể đã không vượt qua được đợt dịch đó nếu không có sự giúp đỡ của biệt bao nhiêu người.