Những ai thì nên hạn chế tiếp xúc trong mùa dịch COVID-19 này?

Hiện nay, Việt Nam đang phải đương đầu với sự bùng dịch lần thứ hai. Để đảm bảo an toàn cho mình và tránh sự lây nhiễm chéo trong cộng đồng, một trong những cách tối ưu nhất là ở nhà, hạn chế ra ngoài tiếp xúc với mọi người. Vậy những đối tượng nào cần phải tuân thủ việc giãn cách này?