Chúng tôi là ai

Hãy trở thành sự THAY ĐỔI mà bạn muốn thấy
– Mohandas Gandhi

Summer Leadership Challenge

Được thành lập năm 2019 với mục đích truyền ngọn lửa lãnh đạo và những yếu tố cần để trở thành công dân toàn cầu đến với các bạn trẻ, Summer Leadership Challenge đã tạo ra nhiều sân chơi bổ ích cho nhiều bạn trẻ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng như những bạn trẻ kém may mắn hơn. Mục tiêu của SLC là tất cả những bạn dù sinh ra ở đâu, có giọng nói như thế nào vẫn sẽ có cơ hội học được những kỹ năng mềm, kỹ năng lãnh đạo, và nhiều thứ mà những bạn may mắn khác đã có.


Join 9 other followers

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: