Ý nghĩa đằng sau những con số

“Anh hỏi sao dịch COVID-19 hay?

Em gọi đó là bí thuật”

Trái ngược với những ảnh hưởng nặng nề lên nền kinh tế, COVID-19 cho ta thấy những dấu hiệu tích cục đối với môi trường xung quanh ta.

Nguồn tham khảo:

https://www.bbc.com/future/article/20200326-covid-19-the-impact-of-coronavirus-on-the-environment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: