Youth Leadership Day

Lời nói từ các bạn tham gia trước:

Điều bạn hài lòng nhất ở sự kiện là gì?

  • “Sự nhiệt tình và chuyên nghiệp”
  • “Tất nhiên là phần guest speakers rồi. Siêu thích luôn ý!!! Bạn Kỳ Nam nói cực kì truyền cảm hứng luôn ^^”
  • “Mình hài lòng về sự chu đáo của staff và tính bổ ích của sự kiện, mình đã học được rất nhiều”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

<span>%d</span> bloggers like this: